DEN HAAG - De Nederlandse economie lijkt langzaam uit het dal te klimmen. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt dat de economie volgend jaar met 2,25 procent zal groeien. Dat is een stijging die Nederland de afgelopen jaren niet heeft gekend. In 2003 verkeerde onze economie zelfs nog in een recessie. Voor dit jaar was al een groei van 1 procent voorspeld.

Het optimisme is vooral toe te schrijven aan een toenemende binnenlandse consumptie en uitvoer. De aantrekkende economie heeft ook haar gunstige effect op het financieringstekort, de werkloosheid en de inflatie. Het financieringstekort loopt verder terug, van 2,2 procent van het bruto binnenlands product dit jaar tot 1,8 procent in 2006.

Werkloosheid

De werkloosheid daalt van 520.000 dit jaar naar 485.000 volgend jaar. De daling van de inflatie, gunstig voor de koopkracht, zet in 2006 door tot 0,25 procent.

Het voorzichtige optimisme wordt ook bevestigd door de cijfers over het afgelopen jaar. Dinsdag bleek dat daar in ieder geval een meevaller zit van een half miljard euro aan niet uitgegeven geld, onder meer door de ministeries van Onderwijs en Financiën. Daarnaast valt door hogere belastinginkomsten hoogstwaarschijnlijk ook het financieringstekort over 2004 gunstiger uit dan gedacht. Aanvankelijk werd uitgegaan van een tekort van 2,9 procent, nu is dat 2,5 procent. De som van inkomsten- en uitgavenmeevallers komt voor het kabinet dan op 2,4 miljard euro.

In het tekortcijfer zijn de definitieve gegevens van de lagere overheden nog niet verwerkt. Wel is een verwachte bijdrage al ingeboekt. De afgelopen jaren leidden hogere uitgaven voor grondaankopen van gemeenten tot een hoger tekort. Hun bijdrage in 2003 was bijvoorbeeld 0,6 procent aan het tekort. Nu zijn de gemeenten behoedzaam ingeboekt voor 0,8 procent.

Economie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateerde dinsdag eveneens een herstel van de Nederlandse economie, hoewel dat soms met haperingen gepaard gaat. Vorig jaar groeide de economie met 1,3 procent. Het groeicijfer komt bijna volledig op het conto van de export, aldus het CBS. De overheid en de consumptie van huishoudens droegen nauwelijks bij. De uitvoer van goederen en diensten nam met 7,2 procent toe in vergelijking met 2003.

Het vierde kwartaal van 2004 liet wel eventjes een krimp zien van 0,1 procent ten opzichte van het derde kwartaal. De groei van 1,3 procent blijft wel ver achter bij het gemiddelde groeicijfer over de afgelopen 35 jaar, dat op een gemiddelde van 2,5 procent ligt.

Het CBS maakte dinsdag duidelijk dat Nederland er nog lang niet is. Onze economie doet het nog steeds een stuk minder dan bijvoorbeeld die van de Verenigde Staten (groei 4,6 procent) of Duitsland (1,7 procent). Desondanks zijn de positieve signalen goed nieuws voor het kabinet, dat zijn eerste jaren vooral moest besteden aan bezuinigen en hervormen.

Lastenverlichting

De laatste twee jaren lijkt het kabinet meer ruimte te krijgen voor leuke zaken voor de burger, zoals bijvoorbeeld lastenverlichting. De politieke discussie daarover kan nog hoog oplopen, omdat vooral minister Zalm (Financiën) steeds benadrukt heeft dat Nederland vooral zijn financieringstekort verder moet wegwerken.