VOORBURG - De economie van Nederland is vorig jaar met 1,3 procent gegroeid. Het groeicijfer komt bijna volledig op het conto van de export, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. De uitvoer van goederen en diensten nam met 7,2 procent toe in vergelijking met 2003.

De export steeg vooral omdat Nederland meer producten uit het buitenland doorvoerde. "Nederland krijgt steeds meer de functie van distributieland", concludeerde CBS-econoom M. Vergeer. De doorvoer van buitenlandse producten levert beduidend minder toegevoegde waarde op dan de export van goederen die in Nederland worden gemaakt.

Haperingen

In het vierde kwartaal vertoonde het bescheiden herstel van de Nederlandse economie haperingen. De economie liet een krimp zien van 0,1 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2003 kwam er een groeicijfer van 1,3 procent in de boeken te staan. Dit kwam mede doordat het laatste kwartaal van vorig jaar drie extra werkdagen telde.

Groeicijfers

Het CBS publiceerde dinsdag voorlopige groeicijfers, die de komende maanden mogelijk nog worden aangepast. De plus van 1,3 procent blijft ver achter bij het gemiddelde groeicijfer over de afgelopen 35 jaar, dat op een gemiddelde van 2,5 procent ligt. In 2003 kromp de Nederlandse economie met 0,9 procent.

Vergeleken met het buitenland blijft Nederland nog behoorlijk achter. De Verenigde Staten doen het met afstand beter, met een groeicijfer van 4,6 procent. Maar ook de gemiddelde groei in Europa kan Nederland niet bijbenen. Onze belangrijkste handelspartner Duitsland noteerde een groei van 1,7 procent.

Uitvoer

De groei van de Nederlandse export was in 2004 de grootste in vier jaar. In de loop van het jaar trok de uitvoer steeds sterker aan, om in het laatste kwartaal uit te komen op een stijging van 9,9 procent. De invoer groeide vorig jaar met 6,7 procent bijna even hard als de export. Dat komt niet alleen door de import van goederen die via Nederland worden gedistribueerd, maar ook doordat buitenlandse leveranciers hun marktaandeel in Nederland hebben vergroot.

De overheid en huishoudens hebben nauwelijks bijgedragen aan de groei van de economie. "Met hun consumptie gaat het vrij slecht", constateerde Vergeer.

Huishoudens

De huishoudens besteedden 0,5 procent meer dan in 2003. Die toename kwam grotendeels door hogere uitgaven aan zorg, waar de gezinnen wegens ingrepen van het kabinet niet onderuit konden. Daarnaast werd er meer besteed aan voedings- en genotmiddelen. Aan duurzame goederen, zoals meubels en auto's, gaven consumenten wederom minder uit.

De overheidsbestedingen lagen vorig jaar slechts 0,2 procent hoger. Deze stijging valt in het niet bij de groeipercentages van de afgelopen jaren, toen de overheidsbestedingen de belangrijkste impuls voor de economie vormden.

De arbeidsmarkt in Nederland lijkt voor een omslag te staan, aldus de statistici uit Voorburg. Het afgelopen jaar is de werkgelegenheid met 1,7 procent gekrompen, de sterkste daling in ruim twintig jaar. De werkloosheid steeg tot 6,4 procent.

Uitzendkrachten

Aan de andere kant worden er meer uitzendkrachten ingezet. Ook is het aantal vacatures toegenomen, vooral in de commerciële dienstverlening. De ontwikkelingen in vacatures lopen doorgaans wat voor op een omslag in de werkgelegenheid.

Ook steeg de arbeidsproductiviteit met 3 procent. Een stijging van de arbeidsproductiviteit, die groter was dan in de drie voorgaande jaren, is gebruikelijk bij een beginnend conjuctureel herstel, aldus het CBS.