VOORBURG - Nederland telt een derde minder runderen dan twintig jaar geleden. Het aantal boerderijen met rundvee is in diezelfde periode gehalveerd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de cijfers maandag bekend maakte, wijst de (Europese) invoering van het melkquotum aan als een van de oorzaken.

In 2004 graasden ongeveer 3,8 miljoen koeien in de Nederlandse polder. Dat aantal was in 1984 nog 5,5 miljoen dieren. Het aantal rundveebedrijven liep terug van bijna 80.000 boerderijen toen naar ruim 38.000 vorig jaar.

Het CBS constateert opnieuw dat de huidige bedrijven groter van omvang zijn dan begin jaren tachtig. Per bedrijf zijn er nu bijna honderd runderen; in 1984 waren dat 69 dieren.

In 1983 kregen de melkveehouders te maken met het Europese quotumsysteem, dat de melkproductie in toom houdt. De kleinere rundveestapel is volgens CBS onder meer het gevolg van dat systeem. Een kleiner percentage koeien wordt nu gehouden voor de melkproductie. In 1984 leverde 82 procent van de dieren melk. Dat is inmiddels teruggelopen tot 70 procent van de rundveestapel.

Voorzitter S. Schenk van de LTO-vakgroep rundveehouderij treurt niet om de krimpende rundveestapel. De productie door het vee is min of meer hetzelfde gebleven. Zo leveren de melkkoeien anno 2005 meer melk als begin jaren tachtig. "Het hebben van een grote rundveestapel is geen doel op zich. Het gaat om het hebben van een gezonde melkveehouderij."

Daarbij merkt Schenk aan dat eenderde minder koeien voor eenderde minder mest zorgen. "De melkveehouderij is veel minder extensief geworden". De koeien lopen meer buiten in de wei. Hij verwacht dat het aantal runderen in Nederland de komende jaren met 1 à 2 procent zal blijven dalen.