Spoorwerkers krijgen 3,5 procent meer loon. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor de circa 3.500 medewerkers in de railinfra.

De overeenkomst loopt met terugwerkende kracht van juli 2016 tot juli 2018. Ook is afgesproken dat werkgevers de hogere kosten voor de pensioenopbouw voor hun rekening gaan nemen.

De onderhandelingen hebben anderhalf jaar geduurd. Het resultaat zal nu worden voorgelegd aan de leden ter goedkeuring.