De economie van Eindhoven groeit sneller dan die van de vier grote steden in de Randstad. De Brabantse stad profiteert flink van zijn industrie, met name op het vlak van hightech, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag.

Het bruto binnenlands product (bbp) van de gemeente Eindhoven groeide in 2016 met 3,6 procent tegenover 2,2 procent gemiddeld in Nederland. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag moesten het doen met 2,2 tot 3 procent groei.

De waarde van alles wat binnen Eindhoven is geproduceerd, zonder elders ingekochte goederen en diensten, steeg vorig jaar voor het eerst tot boven de 13 miljard euro.

De zogeheten bruto toegevoegde waarde was daarmee 3,5 procent hoger dan in 2015, en ook dat was beter dan het Nederlandse gemiddelde. Dat kwam met name door de sector nijverheid en energie, waar de industrie onder valt.

Werkloosheid

De relatief sterke economische groei in Eindhoven is ook zichtbaar op de arbeidsmarkt. De werkloosheid in de gemeente Eindhoven daalde van 8,1 naar 6,8 procent in 2016. De daling was sterker dan gemiddeld, al ligt de werkloosheid in Eindhoven nog wel iets hoger dan in heel Nederland.