AMSTERDAM - ABN Amro en SNS Bank verruimen hun openingstijden. In circa honderd van de de 580 filialen van ABN Amro zullen op koopavonden en zaterdag overdag delen van de bank toegankelijk zijn. Datzelfde geldt voor de bijna 200 kantoren van SNS Bank. Volgens woordvoerders van de concerns willen de banken inspelen op behoeften van klanten aan meer dienstverlening.

Ook Fortis heeft plannen de bankkantoren langer open te houden. "Dat gaan we zeker doen. We kijken alleen nog naar de manier waarop", aldus een woordvoerster.

De verruiming van de openingstijden bij ABN Amro en SNS Bank gaat 1 april in. De woordvoerder van ABN Amro zei dat het betalingsverkeer via internet weliswaar een enorme vlucht heeft genomen maar dat er vraag blijft naar persoonlijk contact. Voor de operatie komen bij de bank geleidelijk 150 à 200 nieuwe medewerkers. SNS Bank houdt het bij het bestaande personeelsbestand.

Rabobank beweert dat het bij hun lokale kantoren al jaren de gewoonte is dat de openingstijden nauw aansluiten bij de behoeften van de klanten."We hebben 1300 banken die hierin alle een zelfstandig beleid voeren", aldus een voorlichter. Hoeveel kantoren op koopavond en op zaterdag open zijn, kon hij niet zeggen.

Bij ABN Amro zijn bij tal van reorganisaties de afgelopen jaren duizenden mensen ontslagen en is fors gesneden in de dienstverlening. "We gaan meer met internet, callcentra en via de telefoon doen en minder op kantoor", was het idee van topman Rijkman Groenink toendertijd.

Over de aan de ommekeer verbonden kosten wil de ABN Amro-woordvoerder niets zeggen. "Dat hebben we zo afgesproken."

Jan Peter Schmittmann van de directie van ABN Amro zegt dat het verbeteren van de dienstverlening bedoeld is om de bank meer als huisbankier te profileren. "We willen huisbankier zijn voor al onze klanten. En dat betekent dat we een op de klant afgestemde dienstverlening hebben", aldus Schmittmann.