PARIJS - Met 24 uur vertraging wegens vijfhonderd door de linkse oppositie ingediende amendementen heeft de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer, woensdag een omstreden wetsvoorstel aangenomen dat de geldende 35-urige werkweek aanzienlijk versoepelt. De 370 neo-gaullisten van de UMP en de liberalen van de UDF (de regeringspartijen) stemden voor het initiatiefvoorstel van UMP-Kamerlid Novelli, de 180 leden van de socialistische, communistische en groene oppositie waren tegen.

"Sinds 1936 is er nooit een regering geweest die de arbeidstijd autoritair heeft verlengd," betoogde de communist Grémetz. Volgens het voorstel van Novelli, dat de steun had van de regering, moeten werknemers de mogelijkheid krijgen langer te werken als zij meer willen verdienen, maar officieel blijft 35 uur de norm. De 35-urige werkweek werd begin 2000 ingevoerd door een socialistische regering.

Grémetz en zijn socialistische collega Gorce noemden het wetsvoorstel woensdag je reinste kolder. "In de praktijk komt het erop neer dat werkgevers kunnen zeggen: er wordt 40 of zelfs 48 uur in de week gewerkt. Werknemers hebben dan gewoon niets te vertellen," betoogden zij.

Ontslagen

Veel kritiek had de oppositie over de uitbetaling van overuren: 10 procent meer voor alles boven 35 uur, in plaats van 25 procent nu. In sommige bedrijven zijn werknemers evenwel al voor de keus gesteld: meer werken voor hetzelfde salaris of er vallen ontslagen, of het bedrijf sluit zijn poorten, in elk geval in Frankrijk.

Het parlementaire debat kwam na een roerig weekeinde met 118 betogingen in het hele land, georganiseerd door vrijwel alle bonden, waarin 300.000 tot 500.000 mensen de straat opgingen om tegen het wetsvoorstel te demonstreren. Bovendien kwam het onmiddellijk na uitlatingen van Europees commissaris Hubner, die het verplaatsen van productiebedrijven naar goedkopere landen binnen de Europese Unie wil vergemakkelijken.

Daarnaast heeft ook een richtlijn van voormalige Europees commissaris Bolkestein olie op het vuur gegooid. Hij wil binnen de EU de sociale wetgeving toepassen van het land van herkomst. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat voor een Pool die in Frankrijk werkt, de Poolse regels gelden en niet de Franse. Voor de Franse bonden is dat ontoelaatbaar. Zij hebben al meer acties aangekondigd, iets waar het liberale parlementslid Perruchot zich zorgen over maakte. Uiteindelijk stemde zijn fractie toch ook voor, "omdat de 35-uurweek meer banen heeft geschrapt dan geschapen".

Het voorstel moet nu nog door de Senaat. Het lijdt geen twijfel dat het ook daar wordt aangenomen: rechts beschikt ook daar over een ruime, absolute meerderheid.

Eerder deze week heeft premier Raffarin al gezegd "de stem van de betogers wel te hebben gehoord, daar geen misprijzen voor te hebben, maar dat de straat niet regeert". Voor hem gaat het er in de eerste plaats om de concurrentiepositie van Frankrijk, dat veel te duur werd, te versterken.