Op kruisingen en andere klassieke manieren om planten te veredelen kan niet langer patent worden aangevraagd. 

Dat heeft het Europees Octrooibureau (EOB) besloten na jarenlang aandringen van Nederland. Anderen mogen nieuwe plantenrassen in het vervolg vrij gebruiken om verder te veredelen.

Het EOB besloot in 2015 dat ook sommige kruisingen van fruit en groenten door octrooi kunnen worden beschermd. De Europese Unie vond echter dat het bureau de EU-regels verkeerd uitlegde. Het bureau besloot daarop nog eens naar de richtlijn te kijken.

Nederland telt veel veredelingsbedrijven die hinder ondervonden van het patentrecht op klassieke veredelingstechnieken. De nieuwe, sterkere rassen die zij bedenken zijn minder kwetsbaar voor bijvoorbeeld droogte, zout en ziekten en kunnen daardoor de honger in de wereld helpen terugdringen.