Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat er niet langer van uit dat de Amerikaanse economie op korte termijn profiteert van het beleid van president Donald Trump. 

De economische groei voor zowel 2017 als 2018 wordt nu geraamd op 2,1 procent. Eerder ging het IMF voor dit jaar uit van 2,3 procent en voor volgend jaar van 2,5 procent groei.

Trump heeft beloofd de belastingen te verlagen en flink te investeren in bijvoorbeeld infrastructuur. Dat had de economische groei een duwtje in de rug kunnen geven. Maar omdat de president bijna een halfjaar na zijn aantreden nog altijd bar weinig details heeft prijsgegeven, liet het IMF dinsdag weten er in zijn ramingen voorlopig geen rekening meer mee te houden.

Zelf mikt Trump met de economische hervormingen die hij zegt te willen doorvoeren, op een structureel groeiniveau van 3 procent of meer vanaf 2020. Het IMF acht het onwaarschijnlijk dat dit haalbaar is, ook omdat de Amerikaanse arbeidsmarkt op volle toeren draait en weinig ruimte meer biedt voor verbetering.

In plaats van de door Trump voorspelde versnelling ziet het IMF dan ook eerder een afzwakking van het groeitempo. Voor de jaren 2019 en 2020 voorziet het fonds een groei van achtereenvolgens 1,9 en 1,8 procent.

Het IMF heeft nog meer kritiek op het economische beleid van Trump tot dusver. Zo zouden de bezuinigingen die de president wil doorvoeren om zijn andere plannen te bekostigen, vooral huishoudens met een laag tot gemiddeld inkomen treffen. ''Dat lijkt in tegenspraak met de doelstelling om de veiligheid en welvaart van alle Amerikanen te verbeteren.''