DEN HAAG - De onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de circa 150.000 bouwvakkers zijn opnieuw vastgelopen. De werkgevers hebben het overleg stopgezet. Dit hebben de vakbonden en werkgevers in de bouw dinsdag laten weten. De bonden gaan met hun leden praten over vormen van actie.

De werkgevers hebben volgens de bonden gezegd dat zij geen nieuwe CAO willen afsluiten. De werkgevers willen volgens hen helemaal af van de bouw-CAO. "Zij gaan bouwbedrijven informeren hoe die erop kunnen 'inspelen' dat er geen regels meer gelden in de bouw." Struikelblokken bij de onderhandelingen zijn het vroegpensioen en de modernisering van de arbeidsovereenkomst, aldus FNV Bouw , Hout- en bouwbond CNV en vakvereniging Het Zwarte Corps .

Onrealistisch

Werkgeversorganisatie Bouwend Nederland stelt dat juist de bonden met een "onrealistisch" eisenpakket kwam. Als de werkgevers alle eisen van de bonden zouden inwilligen, zouden de kosten 17 procent stijgen. "Dat is niet te verantwoorden", zei een woordvoerder.

Volgens Bouwend Nederland is er geen sprake van een eventuele afschaffing van de bouw-CAO. "We steken geen uren in overleg als we de CAO uiteindelijk schrappen", zei de woordvoerder.

Staken

Het is al de tweede maal dat de werkgevers het CAO-overleg staken. Vorig jaar april zetten de werkgevers een punt achter de onderhandelingen, omdat de bonden in hun ogen halsstarrig vasthielden aan verworven rechten. Onderhandelen had volgens hen geen zin.

Vorig najaar besloten de bonden actiedagen te organiseren om de werkgevers weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. Op 11 januari werden de onderhandelingen hervat. Dinsdag liep het overleg opnieuw stuk.

Werkomstandigheden

"De werkgevers willen voorgoed een punt zetten achter de bouw-CAO", aldus M. Post van de CNV-bond. Zij willen dan de bouwvakkers laten vallen onder de CAO voor het ondersteunend personeel in de bouwsector, zoals de kantoormensen. Post wijst erop dat hun werkomstandigheden heel anders zijn. Bouwvakkers hebben bijvoorbeeld geen vaste werkplek maar moeten nu eens naar deze, dan naar die bouwplaats. Daarvoor geldt een reistijdregeling.

Vakantiebonnen

De werkgevers wilden bij de CAO-onderhandelingen onder meer van die regeling af. Ook wilden zij de vakantiebonnen afschaffen. Dinsdag kwamen zij met het voorstel de bouw-CAO in 2008 helemaal af te schaffen, aldus de bonden.

De bonden stellen dat de werkgevers hiermee de klok "honderd jaar terugzetten", toen er ook geen bouw-CAO was. Zij zijn bang dat dit de deur openzet voor koppelbazen-nieuwe-stijl en ongecontroleerde constructies met buitenlandse arbeidskrachten.