DEN HAAG - De overheidsfinanciën zullen dit jaar al een tekort vertonen van 0,3 procent. Dat blijkt uit nog vertrouwelijke berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).

In februari ging het planbureau nog uit van een klein overschot van 0,1 procent. Volgend jaar loopt het tekort op naar 0,7. In februari hield het CPB nog rekening met een tekort van 0,5 procent volgend jaar.

De verslechterde financiële positie van de overheid komt doordat de economische groei wat later aantrekt dan het planbureau in februari had verwacht.

Daardoor krijgt het Rijk minder inkomsten binnen. Het komt voor dit jaar uit op een groei van 1 procent, een half procent minder dan eerder geraamd. Volgend jaar zal de groei wat hoger zijn dan in de eerdere raming, namelijk 2,75 procent in plaats van 2,5 procent.

Ingewijden melden dat het ministerie van Financiën de CPB-berekeningen aan de sombere kant vindt. Het departement kan zich moeilijk voorstellen dat de inkomstentegenvaller zo groot is als het planbureau voorziet. Financiën zal de cijfers nog eens onder de loep nemen.

Het CPB is ook wat minder optimistisch over de ontwikkeling van de inflatie. Die zal dit jaar op 3,5 procent uitkomen, in plaats van op de eerder geraamde 3,25 procent. Volgend jaar bedraagt de inflatie 2,75 procent in plaats van 2,5 procent.

De lonen zullen volgens het planbureau wat minder stijgen dan eerder voorzien. Dit jaar zouden ze op 3,75 procent uitkomen in plaats van op 4 procent. Volgend jaar is dat niet 3,5 maar 3,25 procent.