WASHINGTON - De Amerikaanse president Bush wil het tekort op de begroting van de Verenigde Staten verminderen met bijna 10 procent van naar schatting 427 miljard dollar in het lopende jaar tot 390 miljard dollar (306 miljard euro) in het op 1 oktober beginnende financiële jaar 2006. Dat blijkt uit de begrotingsvoorstellen die de president maandag naar het Congres heeft gestuurd.

Het begrotingstekort, volgens velen een hoofdoorzaak van de waardevermindering van de dollar, moet in het financiële jaar 2010 zijn afgenomen tot 207 miljard dollar.

De uitgaven stijgen het komende jaar met 3,5 procent tot 2,57 biljoen dollar. Dat is de geringste procentuele stijging sinds Bush aan het bewind kwam. De inkomsten zullen volgens de begroting stijgen met 5,8 procent tot 2,18 biljoen dollar.

Beoogde resultaten

Bush wil miljarden bezuinigen op onder meer sociale programma's, milieubescherming, onderwijs en landbouwsubsides. "Mijn regering wil ervoor zorgen dat elk programma de beoogde resultaten oplevert. Waar de omstandigheden dat rechtvaardigen, voorziet de begroting in aanzienlijke uitgavenbeperking of stopzetting bij programma's die tekortschieten", aldus Bush in zijn begrotingsboodschap aan het Congres.

Meer geld komt er voor defensie, binnenlandse veiligheid en ontwikkelingshulp. De steun voor ontwikkelingslanden gaat omhoog met 2,1 miljard dollar naar 9,5 miljard dollar, maar blijft nog steeds ver onder de norm van de Verenigde Naties.

Aanvullende financiering

Amerikaanse media hadden vorige week al gemeld dat de defensiebegroting met 4,8 procent omhoog gaat naar 419,3 miljard dollar. Dat bedrag is exclusief de kosten van de militaire operaties in Irak en Afghanistan. Daarvoor moet aanvullende financiering komen.