VOORBURG - Marokkaanse en Surinaamse werknemers verdienen gemiddeld circa 5 procent minder per uur dan autochtonen en Turkse en Antilliaanse werknemers. De verschillen zijn vooral te vinden tussen mannelijke werknemers.

Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS heeft de uurlonen uit 2002 naast elkaar gelegd en deze gecorrigeerd voor verschillen in leeftijd, opleiding en beroep. Als dat niet wordt gedaan, zijn de inkomensachterstanden bij niet-westerse allochtonen ten opzichte van autochtonen groter. Dit varieerde van 17 procent bij Surinamers tot circa 30 procent bij Turken, Marokkanen en overige niet-westerse allochtonen.

Volgens het statistisch bureau zijn autochtone werknemers gemiddeld ouder, waardoor hun salaris hoger ligt. Bovendien doen allochtonen vaker laaggeschoolde arbeid.

Het CBS constateert dat de verschillen kleiner worden. Zo kende de tweede generatie allochtonen vrijwel geen loonachterstand op de autochtone werknemers. Alleen Marokkaanse werknemers verdienden enkele procenten minder. "De tweede generatie allochtonen is in Nederland geboren, waardoor hun positie op de arbeidsmarkt veel meer lijkt op die van autochtonen."

Bij vrouwen zijn de verschillen veel minder groot. Alleen de Marokkaanse werkneemsters en die uit kleinere niet-westerse herkomstgroepen verdienden na correctie voor leeftijd, beroeps- en opleidingsniveau ongeveer 5 procent minder dan de rest.