Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat oud-medewerkers van het failliete kinderopvangbedrijf Estro wel aanspraak kunnen maken op hun arbeidsrechten na het bankroet en de snelle doorstart van het bedrijf.

Het Hof neemt hiermee een in maart gepubliceerd advies van de advocaat-generaal over. De rechtbank van Midden-Nederland, waar vakbond FNV en vier oud-medewerkers een zaak tegen Estro hebben aangespannen, had om advies gevraagd bij de interpretatie van een Europese regel.

Estro ging in 2014 failliet, maar maakte binnen een dag met een zogeheten pre-pack een doorstart. Het was één van de eerste keren dat deze methode werd gebruikt in Nederland.

Het concern kwam in handen van Smallsteps dat speciaal voor de doorstart was opgericht door HIG Capital. HIG Capital is weer een zustervennootschap van Bayside Capital, de belangrijkste aandeelhouder van de failliete Estro Groep.

Nieuw dienstverband

Ruim duizend medewerkers verloren hun baan. Door het faillissement konden deze werknemers geen aanspraak maken op al hun rechten. 2.600 medewerkers kregen een nieuw dienstverband aangeboden.

Het Hof merkt op dat de gehele transactie niet is gericht op de liquidatie van de onderneming. Daaruit volgt, volgens het Hof, dat werknemers niet mogen worden "beroofd" van de rechten die de Europese regels de medewerkers toekennen.

Voor de opvolger van Estro, Smallsteps, kan dit betekenen dat er een schadevergoeding moet worden betaald aan de medewerkers. Maar zover is het nog niet. Eerst moet de Nederlandse rechtbank een oordeel vellen in de zaak.

FNV

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV, is verheugd over de uitspraak. "Dankzij deze uitspraak is het flitsfaillissement geen aantrekkelijk reorganisatiemiddel meer om op goedkope wijze van personeel en arbeidsvoorwaarden af te komen", zegt Jong in een persbericht. 

"Tot vandaag hadden werknemers nergens recht op als een bedrijf failliet ging. Dankzij de uitspraak van het Hof is duidelijk dat dit alleen nog geldt als een onderneming ophoudt te bestaan. Een doorstart moet wel mogelijk blijven om werkgelegenheid te behouden, zonder dat dit leidt tot afbraak van arbeidsvoorwaarden."