MILAAN - De topman van het Italiaanse concern Fiat, Paolo Cantarella, is maandagavond opgestapt. Paolo Fresco, voorzitter van de raad van commissarissen, neemt zijn functie voorlopig waar. Over het vertrek van Cantarella, die sinds 1996 bestuursvoorzitter was van Fiat, deden al enige tijd speculaties de ronde.

Het concern verkeert in financiële problemen en staat aan de vooravond van een grootscheepse reorganisatie van zijn activiteiten.

Het is zeer waarschijnlijk dat de banken hebben aangedrongen op het vertrek van Cantarella. Hij wordt mogelijk gevolgd door andere bestuursleden om schoon schip te maken. De banken hebben de touwtjes in handen bij Fiat, nadat zij het concern onlangs een lening verstrekte van 3 miljard euro. Hiertegenover staat de belofte van Fiat om dit jaar zijn schuldenlast terug te brengen van ,6 miljard euro tot 3 miljard euro.

Fiat is in de problemen gekomen door de hoge schuldenlast en sterk opgelopen verliezen. Vooral de autodivisie draait slecht. De speculaties worden steeds sterker dat Fiat op korte termijn zijn autodivisie verkoopt aan het Amerikaanse General Motors. GM heeft al een belang van 20 procent, met de optie om dit vanaf 2004 uit te breiden tot een meerderheidsbelang.

De familie Agnelli, die nog steeds 34 procent van de aandelen van Fiat bezit, zou de resterende procent sneller aan GM willen verkopen.