Het voortbestaan van rederij Vroon is onzeker. De reder met hoofdkantoor in Breda is door de malaise in de sector in de problemen gekomen. 

Nieuwsblad Transport meldt op basis van het jaarverslag dat het bedrijf mogelijk niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Een woordvoerder van Vroon wilde niet inhoudelijk op de kwestie reageren. Bij Vroon werken wereldwijd vierduizend mensen. Het is een van de grotere rederijen van Nederland.

Vroon zou al met financiële en juridische adviseurs om tafel hebben gezeten om tot een reddingsplan te komen. Daarvoor is het bedrijf naar verluidt ook met schuldeisers in overleg om uitstel van zijn betalingsplicht te regelen.

Ook hoopt het concern goedkeuring voor het reddingsplan te krijgen. ''Maar als we wat te melden hebben, dan komen we vanzelf met nieuws naar buiten", aldus de zegsman.

Tankers

Volgens bestuurder Marcel van Dam van vakbond Nautilus rommelt het al langer binnen Vroon, maar zijn er nog geen signalen binnengekomen over acute financiële problemen. Wel heeft de vakbond woensdag een brief ontvangen van Vroon waarin ze meedelen twee tankers te hebben verkocht.

Verder staan er nog drie schepen op de nominatie voor verkoop. Nederlands personeel is daarbij medegedeeld dat ze op zoek zullen moeten naar een andere baan. Aantallen noemde hij niet.

Ook legt de bestuurder uit dat bij het offshore-onderdeel van Vroon in Den Helder veel van de schepen werkloos aan de kade liggen. Daarbij zou Vroon al hebben verzocht om een versobering van de cao. Ook is de flexibele schil bij het offshore-onderdeel al afgebouwd.

Van Dam neemt op korte termijn contact op met Vroon om afspraken te maken over een sociaal plan voor werknemers die hun baan verliezen. Nautilus wilde ook graag inzage in de financiën om in te zien of de stappen van Vroon te rechtvaardigen zijn. Dat verzoek is vooralsnog niet gehonoreerd.

Vroon richt zich vooral op gespecialiseerde schepen voor bijvoorbeeld het vervoer van vee, auto's of bepaalde producten. Ook heeft Vroon een grote vloot voor de ondersteuning van offshore-activiteiten.