UTRECHT/DEN HAAG - De ambities van de Nederlandse Spoorwegen, zoals dieblijken uit het dinsdag vrijgegeven vervoerplan van het bedrijf, zijn ronduit ondermaats, stelt de reizigersvereniging Rover.

CDA-Tweede-Kamerlid Van Hijum vindt de NS "erg voorzichtig" in zijn plannen als het gaat om veiligheid en reizigersgroei.

Volgens Rover liggen de 'instelwaarden' voor bijvoorbeeld de punctualiteit, het op tijd rijden van de treinen, "nauwelijks hoger" dan de vorig jaar behaalde resultaten.

Het argument van de NS dat de toename van het autobezit zal leiden tot een geringe reizigersgroei de komende jaren, vindt Rover ,slap'. "Het toenemende autobezit zegt blijkbaar iets over de (on)tevredenheid van de Nederlandse mobilist over de kwaliteit van het openbaar vervoer", aldus woensdag woordvoerder Spithorst.

Rover en ook andere consumentenorganisaties zoals Locov hebben tot nu toe niet overlegd met de NS over het plan. Dat vonden ze "voorbarig" zolang het Rijk de concessie, het contract dat de NS recht geeft treinen te laten rijden op het kernnet, niet had verleend. Die is per 1 januari verleend, maar de NS heeft nog geen initiatief tot overleg genomen, aldus Rover.

CDA-fractiespecialist Van Hijum toonde zich al "verbaasd" over het uitblijven van een advies van Locov. Volgens de Rover-reactie hebben de organisaties het vervoerplan van de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat moeten halen.

Rover hoopt dat de Tweede Kamer de ambities bijstelt. De fractiespecialisten bespreken het stuk woensdag. Van Hijum mist naar zijn zeggen, ook na een door de Kamer omarmde motie voor een landelijke aanpak van het zwartijden, de inzet bij de NS om echt werk van de veiligheid te maken.

Het spoorbedrijf laat het volgens hem ook afweten als het gaat om eigen initiatieven om meer reizigers de trein in te krijgen.