IMF verwacht sterkere groei Chinese economie

De Chinese economie groeit dit jaar waarschijnlijk nog iets harder dan eerder werd gedacht. Die verwachting sprak het Internationaal Monetair Fonds (IMF) woensdag uit naar aanleiding van verrassend sterke groeicijfers over het eerste kwartaal.

Het IMF gaat er nu van uit dat de tweede economie van de wereld dit jaar met 6,7 procent groeit. Bij de vorige raming in april was dat nog 6,6 procent en in januari 6,5 procent. Voor de jaren die volgen (2018-2020) rekent het fonds op een gemiddelde groei van 6,4 procent per jaar.

De Chinese economie groeide in het eerste kwartaal met 6,9 procent, het hoogste tempo in anderhalf jaar tijd. Dat was voor een belangrijk deel te danken aan overheidsbeleid. Er werd flink geïnvesteerd in met name infrastructuur en onroerend goed. Het IMF stelt vast dat China in staat moet zijn die stijgende lijn in de komende kwartalen door te trekken

Wel waarschuwde het IMF dat de Chinese groei nog altijd te veel hand in hand gaat met een opeenstapeling van schulden.

Economische hervormingen moeten daar verandering in brengen. ''Het is van kritiek belang om daar nu mee te beginnen, zolang de groei sterk is en de buffers groot genoeg voor een soepele overgang'', aldus plaatsvervangend directeur David Lipton.

Volgens de IMF-bestuurder zijn de Chinezen zich bewust van de risico's en hebben zij al ''welkome maatregelen'' getroffen om die tegen te gaan. Zo is het toezicht op de financiële markten verscherpt, stijgen de schulden van bedrijven minder hard dan voorheen en wordt voortgang geboekt bij de aanpak van overcapaciteit en overtollige voorraden.

Lees meer over:
Tip de redactie