DEN HAAG - Uitkeringsinstantie UWV heeft bij minister De Geus (Sociale Zaken) aangedrongen op uitstel van de nieuwe, strengere WAO die in 2006 moet ingaan. Dat hebben ingewijden woensdag gemeld.

Het UWV denkt niet op tijd klaar te zijn voor het aanbieden aan werkgevers van verzekeringen voor gedeeltijke arbeidsongeschikten. Onder meer de lopende reorganisatie binnen de uitkeringsinstantie speelt daarbij een belangrijke rol.