DNB voorspelt hoogste economische groei in tien jaar

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft opnieuw de groeiverwachting voor de Nederlandse economie verhoogd. De centrale bank voorspelt nu een groei van 2,5 procent voor dit jaar, het hoogste niveau in tien jaar. 

De economische groei wordt gestuwd door de aantrekkende wereldeconomie en het herstel van investeringen door bedrijven, meldt DNB maandag.

In een eerdere prognose van januari dit jaar werd de groeiverwachting ook al fors verhoogd van 1,9 procent naar 2,3 procent.

Voor 2018 en 2019 wordt nu een economische groei verwacht van respectievelijk 2,1 procent en 1,9 procent. DNB voorspelt verder een inflatie van 1,1 procent voor dit jaar. In 2018 en 2019 komt de stijging van het prijspeil naar verwachting uit op respectievelijk 1,1 procent en 1,4 procent.

Positieve ontwikkelingen 

Op veel vlakken van de economie ziet de bank positieve ontwikkelingen. Zo verwacht DNB een inkomensverbetering bij huishoudens waardoor de consumptie met 1,5 procent tot 2 procent groeit tot en met 2019.

Vooral het inkomen van werknemers en zelfstandigen verbetert de komende jaren. De groei van de contractlonen is gematigd, met 1,8 procent dit jaar en langzaam oplopend naar 2,2 procent in 2019.

De beperkte loongroei hangt samen met het ruime aanbod van arbeid op de arbeidsmarkt. DNB verwacht een daling van de werkloosheid van 6 procent in 2016 naar 4,4 procent in 2019, maar er zijn nog veel parttimers die meer uren willen werken.

Trump

DNB rekende ook scenario’s door waarin de Amerikaanse regering importtarieven invoert op producten uit het buitenland en de eigen export financieel steunt.

In het scenario gaat DNB uit van een importtarief van 15 procent op buitenlandse goederen en diensten en een exportsubsidie van 10 procent op Amerikaanse export.

Het effect op de Nederlandse economie blijft in dit geval beperkt. In 2017 en 2018 zou de voorspelde economische groei respectievelijk 0,1 procentpunt en 0,2 procentpunt lager uitvallen.

Tegenreactie 

De gevolgen worden heviger als de rest van de wereld besluit om ook protectionistische maatregelen in te voeren. In dat geval valt de verwachte economische groei in 2018 maar liefst 0,5 procentpunt lager uit en stijgt de werkeloosheid in 2019 met 0,4 procentpunt naar 4,8 procent.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft meerdere keren verklaard banen in de Verenigde Staten te willen houden door buitenlandse bedrijven tegen te werken. Onlangs zou hij nog hebben uitgehaald naar het Duitse handelsoverschot en de export van Duitse auto’s naar de VS. Concrete maatregelen van Trump blijven nog steeds uit.

Reactie Kamp

Minister Henk Kamp van Economische Zaken verwijst in een reactie naar eerdere negatieve voorspellingen. "In het begin van deze kabinetsperiode gaf ik aan het oneens te zijn met de voorspellingen van veel economen dat een hogere economische groei dan 1 of 1,5 procent er niet meer in zou zitten voor Nederland", verklaart hij in een schriftelijke reactie. 

"We kunnen nu gezamenlijk vaststellen dat De Nederlandsche Bank voor dit jaar een groei van 2,5 procent verwacht."

Lees meer over:
Tip de redactie