VOORBURG - In het derde kwartaal van vorig jaar is het aantal mensen in de bijstand met ongeveer 3000 gedaald. Een kwartaal eerder nam hun aantal al met 1000 af. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag meegedeeld.

Vergeleken met een jaar eerder is er nog steeds sprake van een toename. Eind september telde Nederland 335.000 bijstandstrekkers. Dat zijn er 18.000 meer dan in dezelfde periode van 2003.

De daling van het aantal bijstandstrekker deed zich volgens het CBS vooral voor bij jongeren. "Mogelijk draagt de invoering op 1 januari 2004 van de nieuwe Wet werk en bijstand bij aan de daling van het aantal bijstandsuitkeringen. Vanaf die datum hebben gemeenten een direct financieel voordeel bij het terugdringen van het aantal bijstandsontvangers", zegt het bureau.