De subsidies die de Amerikaanse overheid aan vliegtuigmaker Boeing versterkt zijn volgens de Wereldhandelsorganisatie (WTO) goeddeels volgens de internationaal geldende regels op een enkele uitzondering na. 

De WTO zette namelijk nog wel vraagtekens bij een regeling met de staat Washington.

De uitspraak van de WTO op vrijdag betekende een nieuwe hoofdstuk in de slepende kwestie tussen enerzijds Boeing en anderzijds de Europese vliegtuigmaker Airbus. De EU en de VS bestoken elkaar sinds 2004 met aanklachten over vermeende staatssteun aan hun lucht- en ruimtevaartindustrie.

Na de uitspraak claimden beide kampen de overwinning. Vanuit de VS werd daarbij de nadruk gelegd op het deel van de uitspraak dat Boeing aan vrijwel alle verplichtingen van de WTO voldoet. De Europese vliegtuigmaker benadrukte juist dat deel van de uitspraak waarbij de Amerikanen de regels juist niet naleven.