Het aantal arbeidsongeschikten is vorig jaar opvallend hard gestegen. Het gaat om de grootste stijging sinds 2010.

Na een daling in 2015 nam het aantal uitkeringen vorig jaar met 12 procent toe naar veertigduizend, meldt uitkeringsinstantie UWV vrijdag.

Twee groepen zijn verantwoordelijk voor de groei, aldus het UWV. Dat waren wernemers die ziek werden en mensen die ziek werden terwijl ze in de WW zaten.

Mensen kunnen een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) aanvragen als ze bijna twee jaar ziek zijn.

Het UWV zoekt naar een verklaring voor de toename.