ANBO en De Unie willen plek aan tafel in polderoverleg

Seniorenorganisatie ANBO en vakbond De Unie willen voortaan ook meepraten op het hoogste niveau van het Nederlandse polderoverleg.

Ze hebben daarvoor een aanvraag ingediend voor aansluiting bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). Ook de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) wil graag bij de VCP horen.

De drie clubs zijn nu nog niet vertegenwoordigd binnen bijvoorbeeld de Sociaal-Economische Raad. De VCP zit hier net als FNV en CNV wel al langer aan tafel. Bij de VCP zijn meer dan vijftig vakorganisaties aangesloten, waaronder politievakbond ACP en pilotenbond VNV.

Grote interesse

De VCP stelt in een reactie met de drie organisaties in gesprek te zijn en de aanvragen met "grote interesse" te bekijken. De vakcentrale streeft ernaar hier op 22 juni mededelingen over te doen.

"Het is duidelijk dat alle drie de organisaties willen meepraten op het hoogste niveau van het sociaal overleg. Zij brengen bovendien waardevolle kennis mee", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. 

Van Holstein is blij met de aanvragen. Aansluiting van de drie organisaties zou volgens hem betekenen dat zijn vakcentrale straks niet zo'n 100.000 maar ongeveer 270.000 mensen mag vertegenwoordigen in Den Haag.

Seniorenorganisatie

De aanvraag van seniorenorganisatie ANBO is extra interessant, omdat deze organisatie niet specifiek voor werkenden opkomt. Volgens Van Holstein is er bij de achterban van ANBO de laatste tijd echter wel sprake van een toenemend aantal mensen dat nog op de arbeidsmarkt actief is.

Het gaat overigens niet om een echte fusie van de organisaties met de VCP, maar puur om de belangenbehartiging in het polderoverleg.

Gezondheid

ANBO en de twee andere organisaties hebben onder meer aan de VCP laten weten dat zij het belangrijk vinden dat er in de onderhandelingen tussen werkgevers, werknemers en de overheid ook plaats is voor thema's zoals gezondheid, zorg en de woonomgeving.

Voor ze daadwerkelijk kunnen toetreden tot de vakcentrale moet er binnen de VCP overigens nog wel een bepaalde procedure worden doorlopen. Naar verwachting wordt over de aanvragen later deze maand een knoop doorgehakt.

Tip de redactie