De groei van de wereldeconomie trekt dit jaar en volgend jaar aan, geholpen door het verbeterde vertrouwen van bedrijven en consumenten, de sterkere productie in de industrie en groeiende werkgelegenheid en handel.

Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) woensdag.

De organisatie rekent nu voor dit jaar op een groei van de mondiale economie met 3,5 procent en een plus van 3,6 procent volgend jaar, na een relatief zwakke groei van 3 procent in 2016.

De Amerikaanse economie groeit dit jaar naar verwachting met 2,1 procent terwijl de eurozone met 1,8 procent vooruit zal gaan. De groei van de Chinese economie zwakt naar verwachting af tot 6,6 procent in 2017.

Nederland

Voor Nederland voorspelt de OESO voor dit jaar een groei met 2,4 procent. Vorig jaar ging het om toename van 2,1 procent. Volgens de OESO is de private consumptie solide en blijven de investeringen door bedrijven sterk.

In de OESO-ramingen voor Nederland valt verder op dat de rekenmeesters uitgaan van een relatief snel oplopend begrotingsoverschot bij de overheid, van 0,4 procent vorig jaar naar 1,6 procent volgend jaar.

Daarmee is de organisatie optimistischer dan de voorjaarsnota die vorige week in Den Haag naar buiten kwam. Daarin was sprake van een geleidelijke toename van het begrotingscoverschot tot 1,3 procent van het bruto binnenlands product in 2021.

Innovatie

De OESO raadt Nederland aan om de ruimte op de begroting te gebruiken en extra te investeren in onderzoek en innovatie. Dat zou goed zijn voor de economische vooruitzichten op de langere termijn.

Verder zou er onder meer gesleuteld kunnen worden aan de belastingtarieven bij tweeverdieners met jonge kinderen. Dat zou de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt extra kunnen aanjagen, aldus de OESO.