De onzekerheid over de politieke koers binnen Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en de aanhoudende lage rente zijn belangrijke risico’s voor de Nederlandse economie.

Ook onzekerheid rond het aankoopbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) levert een economisch risico op, stelt het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag in zijn jaarlijkse Financiële Risicorapportage.

Vorig jaar en gedurende de eerste helft van 2017 legden de financiële markten de onzekerheid rond de politieke koers van diverse regio’s nog grotendeels naast zich neer. "Nu de toon in de Brexit-onderhandelingen van beide kanten verhardt, neemt het risico op een harde scheiding met hogere economische kosten toe", stelt het CPB.

Nederlandse pensioenfondsen en levensverzekeraars zien hun vermogenspositie door de aanhoudende lage rente verslechteren. Pensioenfondsen kunnen dit opvangen door bijvoorbeeld niet te indexeren. Levensverzekeraars hebben het wat dat betreft moeilijker, door onder meer de afhandeling van de woekerpolissen. Ook hebben zij te kampen met en afkalvende markt. 

Verder is het nog niet duidelijk welke plannen de ECB na het einde van dit jaar precies heeft met het opkoopprogramma. Onzekerheid hierover kan volgens CPB leiden tot schommelingen op de financiële markten, hogere rentes en grotere renteverschillen tussen verschillende landen.

Ook een eventuele "harde landing" van de Chinese economie vormt een risico voor de Nederlandse economie, merkt het CPB op. De Chinese economie kan onderuit gehaald worden door enerzijds de hoge schuldenberg en anderzijds de oververhitte huizenmarkt. Hoewel directe besmettingseffecten via de handel tussen Nederland en China klein zijn, zijn indirecte handelsefecten via Duitsland potentieel iets groter.