De wereldeconomie zal dit jaar naar verwachting met 2,7 procent groeien, geholpen door vooral een hogere industriële productie, meer vertrouwen in de markt en stabilisatie van de grondstofprijzen. Ook de groei van de wereldwijde handel zorgt voor een stimulans.

Die voorspelling deed de Wereldbank zondag.

Ook in de rijke landen voorziet de bank verbetering, maar in beperktere mate. In doorsnee blijft de groei in de ontwikkelde economieën volgens de prognoses steken op iets minder dan 2 procent. In opkomende markten wordt een groei van 4,1 procent voorzien.

Wel waarschuwt de Wereldbank voor ''aanzienlijke" risico's. Zo kunnen handelsbeperkingen de opleving van de wereldhandel negatief beïnvloeden.

Ook kan ''aanhoudende onzekerheid" over beleid zorgen voor een rem op investeringen en daarmee op de groei in alle delen van de wereld.

Verder wijst de Wereldbank op de ''uitzonderlijke" rust op de financiële markten. Daarmee zouden plotselinge verschuivingen op de loer liggen, bijvoorbeeld door politieke beslissingen of door plotselinge wijzigingen in het monetaire beleid.