DEN HAAG - Steeds meer belastingplichtigen kiezen er voor snel hun belastingaangifte over het afgelopen jaar te doen. Kort na de start van de aangiftecampagne voor het jaar 2004 hebben al 37.000 belastingplichtigen hun aangifte ingeleverd. Ongeveer 30.000 kwamen digitaal binnen bij de fiscus, de rest op papier.

Dat is vrijdag gebleken uit cijfers van de Belastingdienst. Het betekent opnieuw een stijging met enkele duizenden aangiftes in vergelijking met vorig jaar.