Volgens vakbond FNV hebben grote Nederlandse bedrijven nog steeds te veel mogelijkheden om belasting te ontwijken via het buitenland. Nederland zou hierdoor miljarden aan belastinginkomsten mislopen.

De vakbond roept grote bedrijven op om transparanter te zijn over hun belastingen en vindt dat de politiek een lijst moet samenstellen met verboden routes om belasting te verschuiven.

Om te beginnen moeten volgens FNV de routes naar Curaçao, België en Zwitserland verboden worden.

De vakbond presenteert zaterdag een onderzoek in samenwerking met Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), waarin de belastingconstructies van enkele grote Nederlandse bedrijven onder de loep werden genomen. Zij zouden belasting ontwijken via onder meer Zwitserland, Hongarije en Curaçao.

FNV-bestuurder Coen van der Veer: "Deze grote bedrijven maken net zo goed gebruik van onze wegen en spoorwegen, ze hebben goed opgeleid personeel dankzij het Nederlandse onderwijssysteem, als iemand ziek is vallen ze terug op ons zorgstelsel en zij profiteren ook van veilige straten in ons land. Het is niet meer dan normaal dat zij hier via de belastingen ook eerlijk aan bijdragen."

Uit eerder onderzoek van SOMO bleek dat de Nederlandse schatkist tussen 2005 en 2014 tenminste 15 miljard euro misliep door belastingconstructies. Voor het onderzoek werden 151 in Nederland gevestigde multinationals onderzocht.