MOSKOU - De economie van Rusland is in 2004 gegroeid met 6,9 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat betekent een vertraging in vergelijking met 2003, toen Rusland een expansie van 7,3 procent beleefde.

Het ministerie van Handel en Economische Ontwikkeling in Moskou maakte de groei van het bruto binnenlands product (bbp), de optelsom van alle geproduceerde goederen en diensten, donderdag bekend. Het betreft voorlopige cijfers over 2004.

De directeur van de afdeling voor macro-economische voorspellingen van het ministerie, Andrej Klepach, liet weten dat de economie van Rusland een punt heeft bereikt waarop ze een grondige herstructurering nodig heeft. Dit onderwerp sneed hij aan bij de bespreking van het derde kwartaal, waarin de forse groeivertraging voor een deel werd toegeschreven aan een gebrek aan vertrouwen. In het derde kwartaal kwam de economische groei bijna tot stilstand.

Een toename van de export van olie is in de ogen van Klepach belangrijker dan een stijging van de olieprijs. Als de uitvoermogelijkheden niet worden vergroot, dan zal de exportgroei van olie de komende jaren terugvallen naar 2 tot 3 procent en in een later stadium helemaal stilvallen. Klepach onderstreepte dat veranderingen nodig zijn om de motor van de economische groei draaiende te houden.

Olieprijs

Mocht de olieprijs op de wereldmarkt oplopen naar 60 dollar per vat dan zal dat nauwelijks van invloed zijn op de groei van de economie, als de economische structuur niet wordt aangepast, aldus Klepach. Het afgelopen jaar kwam de prijs van een vat olie (van 159 liter) op een record van 55,67 dollar.

Voor het lopende jaar wilde Klepach geen concrete verwachting uitspreken. "Het verschil tussen een florissant en een somber scenario is groot. Zowel een groei als een afname van het bbp is mogelijk."