Nederlandse goudsector tekent akkoord over aanpak misstanden

De goudsector in ons land gaat uitwassen bij de winning en recycling van het edelmetaal aanpakken. 

De afspraak moet ervoor zorgen dat de mensenrechten in de keten gerespecteerd worden. Ook moet de winning en hergebruik van het goud milieuvriendelijker worden.

Op 19 juni wordt hierover een akkoord getekend, zei minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) woensdag in de Tweede Kamer.

Het gaat niet alleen om juweliers, maar ook om bijvoorbeeld bedrijven zoals Philips die goud in hun producten verwerken. Ook bonden en maatschappelijke organisaties zijn erbij betrokken.

Erbarmelijke omstandigheden

De winning en het recyclen van goud gebeurt nogal eens onder erbarmelijke omstandigheden. Bij de productie in kleine mijnen in de Democratische Republiek Congo zijn vaak rebellen of militairen betrokken. Het goud uit deze mijnen wordt bijna altijd het land uit gesmokkeld.

Het is niet de eerste sector die dergelijke afspraken heeft gemaakt. Eerder gebeurde dat in de textiel-, banken-, plantaardige eiwitten-, hout- en steenkolensector.

Niet vrijblijvend

De bewindsvrouw verwacht dit jaar ook nog zogenoemde convenanten te tekenen met de verzekerings-, voedingsmiddelen-, natuursteen- en sierteeltbranche.

Convenanten zijn vrijwillige afspraken waarbij ook de overheid betrokken is. Volgens Ploumen zijn ze ''vrijwillig, maar niet vrijblijvend'' en hebben bedrijven ''wel iets uit te leggen" als ze zich niet aan de afspraken houden. Een aantal partijen, waaronder de ChristenUnie, vindt de convenanten te vrijblijvend en pleit voor regelgeving.

Lees meer over:
Tip de redactie