DEN HAAG - De Raad van State heeft woensdag de plannen van het kabinet voor de Tweede Maasvlakte bij de haven van Rotterdam gekraakt. Het kabinet heeft met zijn plannen voor de uitbreiding van de haven onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen voor de natuur, aldus de Raad.

Het is de bedoeling de haven te vergroten met een nieuw haven- en industrieterrein. Voor deze uitbreiding wil het kabinet buiten de kust zand winnen. Ook zijn er plannen voor een natuur- en recreatieterrein op Midden-IJsselmonde en ten noorden van Rotterdam.

De aanleg van de Tweede Maasvlakte kan volgens de raad significante gevolgen hebben voor de Waddenzee, omdat het transport van slib en vislarven langs de kust richting het noorden mogelijk verstoord wordt. Het kabinet heeft daarmee volgens de raad geen rekening gehouden.

Natuur

Bovendien wordt de natuur van de Voordelta en in de duinen op Voorne en Goeree aangetast door de Tweede Maasvlakte, meent de raad. Deze gebieden zijn tot beschermd natuurgebied uitgeroepen wegens de unieke flora en fauna.

Het kabinet heeft als compensatie gekozen voor de aanleg van onder meer een zeereservaat en de aanleg van duinen met strand bij Delfland. Maar volgens de raad zijn deze plannen onvoldoende afgestemd op de gevolgen die de Tweede Maasvlakte voor de natuur heeft.

Boeren

De raad heeft daarnaast geen goed woord over voor de plannen van het kabinet om een natuur- en recreatieterrein aan te leggen. In de gebieden waar dit terrein moet komen, bevinden zich nu nog veel agrarische bedrijven. De gevolgen voor deze boeren zijn onvoldoende onderzocht, stelt de raad.