De EU geeft volgend jaar naar verwachting 145,4 miljard euro uit. Dat komt neer op een stijging van 8,1 procent ten opzichte van dit jaar.

Dat blijkt uit de ontwerpbegroting van 2018 die EU-commissaris Günther Oettinger (Begroting) dinsdag in Brussel aan het Europees Parlement voorlegde.

Voor migratie en veiligheid stelt de Europese Commissie 4,1 miljard euro voor. Dat geld is onder meer bedoeld voor humanitaire hulp voor vluchtelingen en het versterken van de EU-buitengrenzen. Maar de commissie wil ook activiteiten financieren die de werkloosheid onder jongeren bestrijden.

Zo krijgt het Europese Solidariteitskorps, waarin jongeren tussen achttien en dertig jaar in een ander EU-land ervaring kunnen opdoen met bijvoorbeeld vluchtelingenwerk of natuurbescherming, in 2018 89 miljoen euro. Het populaire Erasmus-uitwisselingsprogramma kan in 2018 2,3 miljard euro bijschrijven.

Oettinger wees erop dat de begroting van 2018 het laatste jaar is waarin het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid is. De Brexit in 2019 ''heeft directe en indirecte gevolgen" voor de financiering van EU-programma's, zei hij.

Brussel rekent erop dat Londen zich ook in 2019 en 2020 aan de financiële verplichtingen houdt. Die betreffen zowel de pensioenen voor Britse EU-ambtenaren als bijvoorbeeld onderzoeksprogramma's.

De EU werkt met begrotingsperiodes van zeven jaar waarin de plafonds van de bestedingen aan het begin van die periode worden vastgelegd. Het lopende zogenoemde meerjarig financieel kader (MFK) geldt tot en met 2020. Elk jaar worden de uitgaven bijgesteld. Het plafond voor 2018 is 160,6 miljard euro.

De EU-lidstaten en het parlement gaan nu onderhandelen over de definitieve cijfers voor 2018.