LONDEN - Een meerderheid van de wereldbevolking denkt dat de wereldeconomie verslechtert. Toch zijn de meeste mensen positief over hun eigen financiële toekomst. Dit blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek dat is uitgevoerd door de Britse omroep BBC. De steekproef werd gehouden onder ongeveer 23.000 respondenten in 22 landen.

Uit de peiling blijkt dat ongeveer 44 procent van de ondervraagden denkt dat de wereldeconomie verslechtert. Ongeveer 34 procent van de respondenten verwacht dat deze juist zal verbeteren. Ook bleek dat 48 procent van de geënquêteerden denkt dat de economie in hun eigen land achteruitgaat. Ongeveer 41 procent van de burgers gaf aan het omgekeerde te verwachten.

De landen met het meeste vertrouwen in de eigen en de wereldeconomie zijn India en China. Ook de Indonesische bevolking is positief over de toekomst. De Zuid-Koreanen zijn het meest pessimistisch over de economische toekomst. Dit geldt ook voor de burgers van Italië en Mexico.