Een hoogopgeleide flexwerker krijgt na enkele jaren vaker een vaste baan dan een lager opgeleide tijdelijke werknemer.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stroomde 36 procent van de hogeropgeleiden die in 2012 begonnen in een flexibele baan in de drie jaar daarna door naar een vast contract. Dit gold voor 17 procent van de lager opgeleide flexwerkers.

Het CBS baseert zich op onderzoek naar 686.000 werknemers die in 2012 begonnen met flexwerk. Van die groep stroomde 26 procent in drie jaar door naar een vaste aanstelling.

Bijna 20 procent had na drie jaar nog een flexbaan of zat tussen twee tijdelijke banen in, 29 procent kreeg een uitkering, een vijfde kwam in een situatie zonder werk of uitkering en 7 procent ging aan de slag als zelfstandige.