BRUSSEL - De Europese Commissie wil dat in alle EU-landen dezelfde regels gelden voor het etiketteren van producten. Daardoor hoeven fabrikanten van voedingsmiddelen en andere waren niet langer aan verschillende eisen te voldoen als ze naar elders in de Europese Unie exporteren.

Maandag is de Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, begonnen met het raadplegen van industrie en consumenten om de wensen op een rijtje te zetten.

Momenteel eist het ene EU-land bijvoorbeeld dat het aantal bonbons vermeld staat op het doosje, terwijl een ander land alleen het gewicht wil weten. Bij kaasjes die in olie worden bewaard, wil het ene land het totale gewicht op de verpakking en het andere alleen het gewicht van het kaasje.

De Commissie wil af van deze verschillen. De voorschriften zijn nu verspreid over twee Europese wetten plus talrijke regels in de diverse EU-landen.