Gokbedrijf Holland Casino kwam woensdag met een eindbod in "een ultieme poging" om het cao-conflict met de vakbonden te beslechten. Dat is nadrukkelijk afgewezen door de bonden, die nieuwe acties aankondigen.

Het bedrijf stelt voor dit jaar een eenmalige loonsverhoging van 3,5 procent voor, meldt Holland Casino woensdag.

Daarnaast is het concern bereid volgend jaar en in 2018 structurele loonsverhogingen van 1,75 procent en 2 procent door te voeren. In 2019 en 2020 worden structurele loonsverhogingen beloofd die overeenkomen met het Nederlandse gemiddelde.

Vakbonden FNV, ABC en De Unie spreken van een ''herhaling van zetten'' en vinden de houding van het bestuur ''respectloos en onbeschaamd''.

''Het bestuur blijft bijvoorbeeld vasthouden aan verslechtering van de seniorenregeling en andere cao-onderwerpen waren nauwelijks voorbereid of concreet gemaakt'', aldus de bonden. Zij verwachten dat vanaf 21.30 uur zo'n zestig tot tachtig werknemers van Holland Casino in Rotterdam het werk neer zullen leggen.

Het is al de zeventiende staking bij het staatsgokbedrijf sinds medio april.

Zekerheid

Het eindbod zou medewerkers voor vijf jaar zekerheid bieden en ook tegemoetkomen aan de belangrijkste wensen van de vakbonden, meent Holland Casino.

De gemoederen lopen al een tijdje hoog op door de aanstaande privatisering van Holland Casino. Veel werknemers zijn bang voor bezuinigingen en willen eerst meer zekerheden.

Sinds afgelopen zondagavond voerde de onderneming weer gesprekken met de betrokken bonden. "Dat heeft helaas nog niet tot een akkoord geleid", aldus het bedrijf.

"Onze medewerkers willen zekerheid voor de toekomst, ook na de eventuele privatisering. Die zekerheid hebben wij met dit eindbod willen bieden", stelt bestuursvoorzitter Erwin van Lambaart van Holland Casino.

Consessies

Holland Casino vindt het ''jammer'' dat de bonden wederom een staking op touw zetten, vooral omdat gasten daarvan de dupe worden. Volgens het bedrijf waren er in het eindbod juist ''stevige concessies'' gedaan, waarmee voor een belangrijk deel tegemoet werd gekomen aan de wensen van het personeel.

De gevolgen van de actie in Rotterdam zijn vooralsnog lastig in te schatten. Holland Casino denkt de vestiging gewoon open te kunnen houden, zij het met een beperkter spelaanbod.