Onderhoud en rente drukken resultaten Vestia

Woningcorporatie Vestia zal met een gemengd gevoel terugkijken op het afgelopen jaar. Vooral door extra uitgaven aan onderhoud en rente wist de onderneming niet aan de eigen verwachtingen te voldoen. Aan de andere kant wist Vestia miljoenen te besparen.

Het operationeel resultaat kwam uit op 55,9 miljoen euro tegen 48,5 miljoen euro een jaar eerder. Vestia zelf had voor 2016 een resultaat van bijna 66 miljoen euro begroot.

De corporatie gaf bijna 14 miljoen euro meer uit aan onderhoud dan voorzien. De extra rente-uitgaven, door vervroegde aflossingen, vielen 5,2 miljoen euro hoger uit. Op de organisatiekosten werd 7,6 miljoen euro bespaard.

Zwaar weer

Vestia kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico's af te dekken. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de corporatie overeind te houden.

Naar eigen zeggen is Vestia inmiddels in wat rustiger vaarwater gekomen. Het jaarresultaat kwam uit op 523 miljoen euro positief.

Dit komt vooral op het conto van de stijging van de marktwaarde van het Vestia-vastgoed met ruim een half miljard euro. De totale marktwaarde van de Vestia-portefeuille was eind vorig jaar 7,4 miljard euro.

Aflossen

Verder wist Vestia het afgelopen jaar 300 miljoen euro af te lossen op de leningenportefeuille. Die besloeg eind 2016 zo'n 5,3 miljard euro.

Door de lage rentestand maakt de onderneming qua aflossingen van leningen wel pas op de plaats, omdat met de huidige rentestand aflossen te duur is geworden. ''Te zijner tijd" wordt volgens de corporatie hieraan een vervolg gegeven.

Voor nu wil de corporatie voldoende geld genereren om de eigen huizen goed te kunnen exploiteren en onderhouden. Volgens Vestia is de huidige kasstroom aangevuld met een ''beperkt verkoopprogramma" voldoende om te kunnen investeren in de voorraad.

Lees meer over:

Regeerakkoord

Regeerakkoord
Wat betekent het regeerakkoord voor jouw portemonnee? 

Koophuis

Koophuis
Hoe ziet de woningmarkt er in de nabije toekomst uit?

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

NUwerk

Tip de redactie