Het eerste kwartaal van 2017 is voorspoedig verlopen voor de bouwsector. Als geheel behaalde de bouw een omzetstijging van 5,5 procent ten opzichte van twaalf maanden eerder.

Bijzonder goed ging het bij de bedrijven die actief zijn bij het bouwen van woningen en gebouwen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Hier werd een omzetstijging van bijna 10 procent behaald. In totaal zijn er in het eerste kwartaal 14.361 nieuwe woningen gebouwd. Dit is bijna 40 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2016.

Bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw wisten voor het eerst sinds een jaar een omzetgroei te realiseren van ruim 4 procent. Bedrijven in de gespecialiseerde bouw, zoals sloop- en afwerkingsbedrijven, behaalden met 2,9 procent een gematigder groei dan in voorgaande kwartalen.

Groei

Naar verwachting neemt de groei van het aantal nieuw te bouwen huizen verder toe. In het eerste kwartaal van dit jaar werd voor 15.751 nieuwbouwwoningen een bouwvergunning verleend, ruim 43 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Het vertrouwen van bouwondernemers is aan het begin van het tweede kwartaal verder toegenomen en ligt op het hoogste niveau sinds 2008. Net als in de afgelopen twee kwartalen is het ondernemersvertrouwen in de bouw het hoogst van alle bedrijfstakken.

Ook verwachten bouwondernemers dat de omzet en personeelssterkte verder zullen toenemen. Afgelopen kwartaal kwamen er in de bouw al drieduizend banen bij.