LEMMER - Kledingconcern Bentex is failliet. De 397 personeelsleden komen daardoor direct op straat te staan. De 55 winkels van het textielbedrijf in Noord- en Oost-Nederland kampen met een schuldenlast van in totaal zes miljoen euro. Die schuldenlast is Bentex fataal geworden, zo hebben directie en de ondernemingsraad van het concern in Lemmer donderdagavond laten weten.

Voorzitter van de ondernemingsraad A. Tijsma en adviseur E. Lucas hebben goede hoop dat Bentex in afgeslankte vorm een doorstart kan maken. Sinds de financiële problemen Bentex in september fataal dreigden te worden, verwisselde het bedrijf tweemaal van eigenaar. In die periode is ook een reorganisatieplan opgesteld.

Tijsma en Lucas denken beide dat een reorganisatie het bedrijf weer levensvatbaar kan maken. De twee Limburgse investeerders die eigenaar waren van Bentex willen de failliete boedel kopen en daarmee de doorstart van het bedrijf garanderen.

Vestigingen

Het is de bedoeling van 55 naar 37 vestigingen terug te gaan. Daarbij zullen 63 volledige banen verloren gaan, ofwel ruim honderd man personeel komt op straat te staan. Vooral het personeel buiten de traditionele Bentex-provincies Friesland en Groningen moeten vrezen voor hun baan.

Lucas wil volgende week dinsdag de deuren van het afgeslankte concern alweer open doen. "Toen ik dat voorstelde keken de curatoren een beetje bedenkelijk, maar ik ga ervoor", aldus de adviseur. Vrijdag, zaterdag en maandag zijn de Bentexwinkels sowieso dicht.

Fataal

Volgens Lucas heeft textielwinkelketen Van Arkel een voor Bentex fatale rol gespeeld. Van Arkel was eigenaar van Bentex en verkocht het noodlijdende bedrijf eind september 2004 voor een euro aan textielwinkelketen Ter Stal. Ter Stal verkocht Bentex echter een dag later alweer door aan twee Limburgse investeerders.

Bentex zou nog 5,1 miljoen euro van Van Arkel krijgen, en andersom zou Van Arkel nog zes miljoen euro van Bentex krijgen. De twee wilden die bedragen tegen elkaar afstrepen, maar de bedrijven van Van Arkel waarin de wederzijdse schuld zat, gingen failliet. De curatoren van die failliete bedrijven klopten daarom alsnog bij Bentex aan om de zes miljoen euro te innen. Daarmee zou de schuld van Bentex in totaal twaalf miljoen euro zijn geworden.