TOKIO - Japan heeft de economische recessie waarin het vorig jaar terechtkwam, achter zich gelaten. In de eerste drie maanden van dit jaar, het laatste kwartaal van het Japanse begrotingsjaar 2001/2002, is de economie gegroeid met 1,4 procent.

In twee jaar tijd is de groei niet zo groot geweest, zo blijkt uit officiële cijfers die vrijdag zijn bekendgemaakt. Niettemin was er over het hele begrotingsjaar sprake van achteruitgang van de economie. Die bedroeg 1,3 procent, ruim meer dan de 1 procent waar de regering van uit was gegaan.

De groei in de periode januari tot en met maart bedraagt op jaarbasis 5,7 procent. Daarmee heeft de op een na grootste economie ter wereld het beter gedaan dan de grootste, die van de Verenigde Staten. Voor de VS geldt in het eerste kwartaal een groeipercentage op jaarbasis van 5,6.

Japan mag dan uit zijn ergste naoorlogse recessie zijn geraakt, voor de komende tijd zal het groeipercentage van de eerste drie maanden niet worden gehandhaafd. In het lopende kwartaal komt de groei volgens de meeste ramingen op nul uit. Voor heel 2002/2003 houdt de overheid het ook op een nulgroei.

De opleving in het eerste kwartaal is te danken aan de consumentenbestedingen, die 55 procent van het bruto binnenlands product uitmaken. Die bestedingen namen toe met 1,6 procent. Vooral dankzij het ongebruikelijk warme weer. Ook de overheidsuitgaven namen onverwacht sterk toe, met 4,1 procent.

Het bedrijfsleven gaf in het eerste kwartaal een stuk minder uit dan in de drie maanden ervoor en is huiverig om meer geld uit te geven. Het lijkt erop dat de economie in het begin van het jaar slechts van uitzonderljke factoren heeft geprofiteerd en dat daarom de relatief sterke groei niet zal voortduren.