BRUSSEL - Werkgevers en vakbonden in België hebben dinsdagochtend overeenstemming bereikt over een sociaal raamakkoord tot en met 2006. Het voorziet in een maximale loonstijging gedurende twee jaar van 4,5 procent. Bedrijven die erg goed presteren, mogen wel boven deze loongrens uitgaan.

Verder kunnen werkgevers hun personeel verplichten jaarlijks maximaal 130 overuren te draaien. Nu zijn dat nog maximaal 65 overuren per jaar. De regering-Verhofstadt trekt in totaal 252 miljoen euro uit voor lastenverlaging op overuren en ploegwerk.

Het sociaal akkoord bevat ook afspraken over meer arbeidsplaatsen voor gehandicapten en de terugkeer van arbeidsongeschikten. De achterbannen van werkgeversorganisaties en bonden moeten het akkoord nog wel goedkeuren. Over het akkoord is bijna drie maanden onderhandeld.