De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2017 met 0,4 procent gegroeid. Ten opzichte van een jaar eerder bedraagt de groei zelfs 3,4 procent.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van een eerste berekening. Het is de hoogste groei sinds 2008.

Het is het twaalfde kwartaal op rij dat de economie groeit. Vooral investeringen in woningen en vervoersmiddelen droegen bij aan de economische groei. Ook uitvoer en consumptie zaten in de lift.

Ontwikkeling bruto binnenlands product

Wel telde het eerste kwartaal van 2017 twee werkdagen meer dan het eerste kwartaal een jaar eerder. Hiervoor gecorrigeerd bedraagt de groei van het bruto binnenlands product (bbp) 2,8 procent.

''De Nederlandse economie blijft onverminderd krachtig met al twaalf kwartalen op rij economische groei'', zegt minister Henk Kamp van Economische Zaken in een reactie. ''De arbeidsmarkt komt nu ook echt op stoom met de sterkste toename in het aantal vacatures in tien jaar tijd. Het positieve sentiment blijkt ook uit de vertrouwensindicatoren: consumenten hebben het meeste vertrouwen in zestien jaar tijd en ook het vertrouwen onder producenten blijft stijgen. Deze positieve cijfers onderbouwen de verwachting dat ook 2017 een mooi economisch jaar zal worden.”

Uitvoer

Met name de uitvoer van chemische producten, machines, metaalproducten en transportmiddelen droeg bij aan de groei van de export van goederen en diensten. De export van Nederlandse producten en de wederuitvoer (uitvoer van producten die eerder zijn ingevoerd) groeiden ongeveer in hetzelfde tempo.

De invoer van goederen en diensten groeide minder sterk dan de uitvoer.

Bestedingen

Consumenten besteedden in het eerste kwartaal van 2017 iets meer dan in het eerste kwartaal een jaar eerder. Vooral aan kleding en elektrische apparaten werd meer uitgegeven. De bestedingen aan voeding, dranken en tabak namen af.

Net als een kwartaal eerder gaven consumenten meer uit aan diensten, zoals horeca. De uitgaven aan diensten zijn goed voor ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen.

Productie

De bouwsector profiteerde van een aantrekkende woningmarkt en groeide het sterkst. Daarnaast groeide de zakelijke dienstverlening sterk en produceerde de industrie meer dan een jaar eerder. Vooral de productie van machines, transportmiddelen en chemische producten zat in de lift. De delfstoffenwinning was de enige bedrijfstak waar de productie kromp.

CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot was in het eerste kwartaal 1,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, meldt het CBS verder. Belangrijke oorzaken zijn de hogere productie van elektriciteitsbedrijven en meer vervoersbewegingen van de transportsector.

De transportsector is verantwoordelijk voor 12 procent van de totale uitstoot. De uitstoot van de luchtvaart nam met 8 procent binnen de sector het sterkst toe. Dat komt grotendeels doordat er meer vliegbewegingen plaatsvonden.

Energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer zijn goed voor ruim 28 procent van de totale uitstoot. In het eerste kwartaal van 2017 was de CO2-uitstoot van deze sector ruim 4 procent hoger dan een jaar eerder. De extra elektriciteit die de bedrijven in het eerste kwartaal opwekten, was voor bestemd voor de export.

De CO2-uitstoot van huishoudens was ruim 1 procent lager. Er werd vooral minder gas verstookt. De uitstoot door huishoudens is goed voor 21 procent van het totaal.

Eurozone

De economie in de eurozone groeide in hetzelfde kwartaal met 0,5 procent ten opzichte van een kwartaal eerder, liet het Europese statistiekbureau Eurostat weten. Een kwartaal eerder kwam de groei ook op 0, 5 procent uit.

Op jaarbasis groeide de economie in de eurozone met 1,7 procent. Voor de hele Europese Unie bedroeg de groei ten opzichte van een jaar eerder 2 procent.