BRUSSEL - De ministers van Financiën van de eurolanden hebben maandagavond ingehouden gereageerd op het voorstel van de Duitse kanselier Schröder om de strenge Europese begrotingsregels flink te versoepelen. De meesten wezen bij aanvang van een vergadering in Brussel op de noodzaak om de basisregels overeind te houden.

De Nederlandse minister Zalm merkte laconiek op dat het "nooit makkelijk is wanneer regeringsleiders zich bemoeien met zaken van ministers van Financiën". Of een compromis mogelijk is "zullen we wel zien".

Fikse boetes

Eurolanden moeten hun begrotingstekort onder de 3 procent van hun bruto binnenlands product houden op straffe van fikse boetes. Die regel is ingevoerd omdat hoge tekorten kunnen leiden tot een hogere rente en hogere inflatie.

Schröder, die al jaren een gat van meer dan 3 procent in zijn begroting heeft, schrijft maandag in de Britse zakenkrant Financial Times dat landen die bepaalde uitgaven doen, souplesse moeten krijgen. Hij wil minder bemoeienis uit Brussel met de nationale begrotingen.

Fundementen

De Spaanse minister en oud-eurocommissaris Solbes zei dat "het stabiliteitspact verbeterd kan worden, maar de fundementen zijn goed". Zijn Belgische collega Reynders wil "meer aandacht voor sommige investeringen, maar niet als dat leidt tot verdergaan dan 3 procent". Hij suggereerde dat landen die bepaalde uitgaven doen, meer tijd kunnen krijgen om hun begrotingstekort terug te dringen.

Hervorming van de begrotingsregels, vastgelegd in het stabiliteitspact, is een van de neteligste onderwerpen voor de huidige voorzitter van de EU, Luxemburg. Maandagavond wordt geen akkoord verwacht. Na afloop worden geen mededelingen gedaan. Luxemburg mikt op een akkoord in maart.