AMSTERDAM - Tegen de trend in daalt de werkloosheid onder allochtonen. Eind vorig jaar stonden 169.500 mensen uit etnische minderheidsgroepen ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Eind 2003 waren dat er nog 178.600. Dat heeft het CWI zondag laten weten.

Het voormalige Arbeidsbureau benadrukt dat de werkloosheid onder allochtonen nog steeds ver boven het gemiddelde ligt. Van de allochtone beroepsbevolking was eind december 28,5 procent werkzoekend en zonder baan. Bij de totale beroepsbevolking lag dat cijfer ruwweg drie keer lager.

Vorig jaar is het totaal aantal werkzoekenden zonder baan met ongeveer 4 procent gestegen tot 692.000, zegt het CWI. Toch is ook dat niet echt slecht nieuws. In 2003 was de stijging nog 24 procent.

Verschillen

De CWI-gegevens verschillen van de werkloosheidscijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) donderdag bekend zal maken. Het totale aantal werklozen is bij het CWI groter, omdat de organisatie iedere niet-werkende meetelt die op zoek is naar een baan. Anders dan bij de CBS-cijfers gaat het daarbij ook om mensen die maar enkele uren per week willen werken.

Volgens het CWI daalde het aantal niet-werkende jongeren die op zoek zijn naar een baan vorig jaar met 9 procent naar 50.400. Ook hier deden allochtonen het beter deden dan autochtonen.

Ouderen

De organisatie zag wel een meer dan gemiddelde stijging onder ouderen. De toename was ongeveer 6 procent tot zo'n 360.000. Ook langdurige werklozen deden het slecht. "De groep van mensen die al meer dan een jaar zonder werk zitten, is 11 procent groter geworden en telt nu circa 375.000 mensen", aldus het CWI.

Werknemers in de horeca, de schoonmaak, in winkels, in verzorgende beroepen en in de techniek en montage hadden een relatief hoge kans om hun baan te verliezen. De werkloosheid daalde daarentegen onder ICT-ers, beveiligingspersoneel en werknemers in de landbouw.

Goede scholing

Het CWI benadrukt het belang van een goede scholing voor werknemers. Zo was in 2004 de werkloosheid onder laaggeschoolden 22 procent terwijl van de hbo-ers en academici 5 procent thuiszat.