DEN HAAG - Volgend jaar wordt het "eerste echte oogstjaar" van de hervormingen in de sociale zekerheid. "In het jaar 2006 kunnen de lonen weer omhoog en kunnen ook de ambtenarensalarissen en de uitkeringen weer meegroeien." Dat heeft minister De Geus van Sociale Zaken zondag gezegd in het televisieprogramma Buitenhof.

"We houden een grote schoonmaak in de sociale zekerheid die op dit moment zijn weerga niet kent", aldus De Geus. De stelselwijzigingen hebben volgens de minister tijdelijk op de economie gedrukt. "Behalve al die hervormingen, die sowieso nodig waren, hebben we te maken met een economie, ook in de landen om ons heen, die niet zo lekker gaat", aldus De Geus.

Winstbelasting

De schoonmaak betekent volgens de minister dat de economie en daarmee de werkgelegenheid weer zullen groeien. Niet alleen werknemers plukken daar de vruchten van, aldus De Geus. Bedrijven kunnen volgens hem in 2006 rekenen op een verlaging van de winstbelasting.

Naast wijzigingen in onder meer de WAO en het prepensioen wil De Geus voor het einde van dit jaar het ontslagstelsel vereenvoudigen. Volgens hem levert beperking van de toets op verwijtbare werkloosheid jaarlijks 100 miljoen euro op.

De minister heeft de werkgevers en de werknemers, verenigd in de Sociaal-Economische Raad, hier inmiddels advies voor gevraagd. Bovendien worden mensen met een lange diensttijd volgens De Geus op dit moment te sterk beschermd. Vooral buitenlandse bedrijven deinzen er daarom voor terug werknemers in Nederland aan te nemen. De minister wil daarom dit 'last in, first out'-principe gedeeltelijk loslaten.