AMSTERDAM - Jongeren tot 23 jaar in Rotterdam die een uitkering aanvragen, moeten verplicht stage lopen in een fabriekshal. Dat meldt de gemeente Rotterdam vrijdag. Het college van burgemeesters en wethouders in de Maasstad start daarnaast een experiment voor jongeren in drie wijken die al een uitkering hebben.

Jongeren moeten na het aanvragen van de uitkering aan het werk in een fabriek. Onder begeleiding gaan zij maatschappelijke klussen verrichten. Deze werkstages duren maximaal drie maanden. Het doel van de stage is dat jongeren actief blijven, discipline opdoen en werkritme krijgen. Gemeentevoorlichter Dirk-Jan de Vink kan niet zeggen wanneer het initiatief van start gaat. "We zijn nog bezig met de aanbestedingen. De onderhandelingen nemen nog zeker twee of drie maanden in beslag."

De maatschappelijke klussen bestaan uit verschillende werkzaamheden, zoals onderhoudswerk, schoonmaken of het sorteren van kleding. "Maar je moet oppassen dat je niet concurreert. Het moet een maatschappelijk nut hebben", licht De Vink toe. In Rotterdam hebben ongeveer 2750 jongeren een uitkering.

De Vink ziet het initiatief, Work First, als een goede mogelijkheid voor jongeren ervaring op te doen. "Binnen die drie maanden kan je aardig aan het doel voldoen, denk ik. Jongeren kunnen ruiken hoe het is te werken." Welke fabriekshal in gebruik wordt genomen, is nog niet duidelijk. Voor de inrichting van de hal trekt de gemeente een miljoen euro uit.

Wanneer de jongere tijdens de stage werk vindt, stoppen de stage en de uitkering. Vindt de stageloper na drie maanden geen werk, dan helpt de gemeente met een normaal reïntegratieproject. Dit houdt onder meer arbeidsbemiddeling of sollicitatietraining in.

Verder start de gemeente een experiment in de wijken Schiebroek, Pendrecht en Crooswijk. Hier gaat het om jongeren die al een uitkering hebben. Zij gaan eveneens maatschappelijk werk verrichten, maar dan in teamverband in de betreffende wijken. "Daar zijn de problemen het grootst en je moet toch ergens beginnen. Als het bevalt, dan gaan we zeker uitbreiden in de rest van Rotterdam", denkt de gemeentewoordvoerder.

Work First vloeit voort uit het actieprogramma 'Rotterdam zet door'. Doel van dat programma is onder meer het aanpakken van de problemen in sommige delen van de stad waar overlast van criminaliteit is.