AMSTERDAM - De betaalbaarheid van de woning is voor de meeste Nederlanders de belangrijkste woonwens. Dat blijkt uit een enquête van het ministerie van Volkshuisvesting waarover het Radio 1 Journaal bericht. Het ministerie ondervroeg eind vorig jaar ruim zevenduizend mensen over welke onderwerpen op het gebied van huisvesting en ruimtelijke ordening ze belangrijk vinden.

Behalve de betaalbaarheid van de woning vinden mensen het ook belangrijk dat ze veel groen in hun leefomgeving hebben. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Sybilla Dekker zegt dat ze graag aan de wens van meer bomen, parken en perken wil voldoen. Andere woonwensen die hoog scoren, zoals de hypotheekrenteaftrek, de veiligheid van de buurt en de wens voor goed contact met de buren, vallen buiten het beleidsterrein van het ministerie, zegt de minister.

Naast de enquête zullen Dekker en staatssecretaris Pieter van Geel de uitkomsten van vier publieksbijeenkomsten gebruiken bij het maken van hun beleid. Die bijeenkomsten zullen in februari worden gehouden. Zo'n vijfhonderd mensen hebben zich daarvoor aangemeld.