Nederland profiteert juist van het ruime opkoopprogramma en het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB), zegt ECB-president Mario Draghi woensdag in de Tweede Kamer, die daarmee de kritiek vanuit de Tweede Kamer naast zich neerlegt. 

De economie groeit en Nederland kent meer banen dan voor de crisis, aldus Draghi.

Hij erkent wel dat de pensioenfondsen veel last hebben van de lagere rente, maar Draghi plaatst er ook een kanttekening bij: de beleggingsportefeuille van de fondsen neemt juist in waarde toe dankzij zijn beleid.

Ook is de lage rente positief voor ondernemers. Midden- en kleinbedrijven zeggen volgens de ECB dat zij geen problemen meer hebben met het aantrekken van krediet, een veelgehoord pijnpunt tijdens en na de crisis.

Het was zelfs het een na grootste probleem, na het vinden van voldoende klanten. "Nu zijn beide problemen verdwenen", aldus Draghi. Bovendien zijn de negatieve bijeffecten volgens hem van beperkte duur. 

Tekst en uitleg

Draghi is in Den Haag om zijn beleid uit te leggen aan de Kamer. De kritiek vanuit het parlement zwelt aan sinds de ECB in maart 2015 begon met het opkopen van staatsleningen en bedrijfsobligaties.

Hoewel de ECB onafhankelijk van de politiek opereert, is bijna iedereen in de Kamer het erover eens dat het zeer ruime monetaire beleid beter vandaag dan morgen moet worden beëindigd.

Draghi herhaalde in de Kamer zijn zorgen over lage en zelfs negatieve inflatie waar de eurozone mee te maken kreeg. Dat had kunnen leiden tot deflatie, waarbij de economie in een neerwaartse spiraal terecht kan komen.

Inflatie

Aangezien prijsstabiliteit het belangrijkste mandaat is van de centrale bank - de ECB streeft naar een inflatie van net onder de 2 procent - zag het ECB-bestuur zich in 2015 genoodzaakt zware middelen in te zetten. Voorbeelden hiervan zijn het verlagen van de rente en het aanzetten van de geldpers, zodat er inmiddels honderden miljarden euro's op de ECB-balans staan. 

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Zweden en Zwitserland namen soortgelijke maatregelen om de economie er weer bovenop te krijgen sinds de financiële crisis uitbrak, hield Draghi de Kamer voor.

"Onze maatregelen zijn zeer effectief", beweerde de centralebankpresident dan ook. De Italiaan strooide met data om zijn woorden kracht bij te zetten. De economie in de meeste lidstaten groeit weer en de werkloosheid in de eurozone staat op het laagste punt sinds mei 2009.

En misschien wel zijn belangrijkste punt: de inflatie stijgt en blijft ook in de toekomst op het niveau waar de centrale bankiers die graag willen hebben.

Zorgen

Maar Draghi is niet blind voor de bijeffecten. "Ik weet dat er zorgen zijn. Ook in dit huis." Dat betekent dat hij op de hoogte is van de pijn die pensioenfondsen lijden vanwege zijn beleid en dat spaarders nog nauwelijks rente ontvangen. Maar bijeffecten zijn er nu eenmaal altijd bij monetaire maatregelen.

Volgens de ECB-baas gaat het vooral om de lange termijn. En die cijfers zien er vooralsnog goed uit. "Daar ligt de echte uitdaging", aldus de Italiaan.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vroeg zich af wat er gebeurt met de schulden van landen op de balans van de ECB als blijkt dat die schulden gesaneerd moeten worden. Moet de belastingbetaler dan bijspringen?  

"De belastingbetaler heeft tot nu toe niets hoeven te betalen", zei Draghi over de gevolgen van zijn beleid. "Ik wil verder niet speculeren over zaken die zouden kunnen gebeuren", voegde hij er ietwat gepikeerd aan toe.

Held

PVV-Kamerlid Tony van Dijck wreef Draghi in dat hij hier geen held is vanwege de eerder genoemde problemen die pensioenfondsen ondervinden. Misschien is hij dat wel in Zuid-Europese landen, waar ze het meeste baat hebben bij de steunmaatregelen vanwege de goedkope schuldfinanciering, aldus Van Dijck.

Maar Draghi heeft geen behoefte aan een heldenrol, bij welk land of organisatie dan ook. "Mijn baan is om de prijsstabiliteit op peil te houden", herhaalde de Italiaan nog maar eens.