Nog te weinig leraren stromen door naar een hogere salarisschaal. Vorig jaar gold de hogere schaal voor 26 procent van de docenten, terwijl dat in 2014 al 40 procent had moeten zijn.

"Scholen komen de afspraken niet na en doen daarmee leraren tekort", zegt Loek Schueler, voorzitter van vakbond CNV Onderwijs, woensdag in het AD.

De scholen zouden echter structureel extra geld krijgen om docenten in hogere salarisschalen te kunnen plaatsen. Volgens de vakbond stellen onderwijsinstellingen hoge eisen aan docenten die willen doorgroeien, welke niet in de cao zijn vastgelegd. De bond gaat de scholen hierop aanspreken.

Een woordvoerder van onderwijsvereniging PO Raad laat de krant weten dat het extra geld welvoor een groot deel is besteed aan de bevordering van het salaris van docenten en dat er op dit moment geen ruimte is om meer te doen.